Till innehållet

Mailfilter

Sunets Mailfilter gör det enkelt att sköta antivirusprogram och spamsortering centralt. Tjänsten filtrerar både in- och utgående E-post från virus, phishing och spam innan E-posten når organisationens egen mejlserver. I och med att alla organisationer som är anslutna till Sunets Mailfilter samverkar, även globalt, kommer information om ett virusutbrott hos en organisation snabbt de andra till nytta.

Så fungerar tjänsten

Filtreringen innebär att E-postens ämnesrad eller “x-header” märks med Spam, Virus eller Phishing innan den når organisationen, alternativt att sådan e-post raderas permanent. Organisationen bestämmer själv åtgärder genom att konfigurera filterinställningar via ett webbgränssnitt. Som tilläggstjänst finns även möjlighet att få e-posten arkiverad.

Sunets Mailfilter är kraftfull, flexibel och robust. Tjänsten bygger på programmet CanIt-Domain-PRO från Roaring Penguin Software Inc. Den har implementerats av det samnordiska datornätverket NORDUnet och använder både den fjärde och sjätte versionen av internetprotokollet, IPv4 och IPv6. När du loggar in använder du dig av SWAMID, vilket förenklar konto- och lösenordshantering.

Detta krävs för att få tillgång till tjänsten

Alla organisationer som är anslutna till Sunet kan beställa Sunets Mailfilter till en eller flera domäner och subdomäner.

Användarstöd

Det finns inget centralt användarstöd för Sunets Mailfilter. Organisationer som beställer tjänsten är själva ansvariga att erbjuda sina egna användare hjälp.

Vad kostar det?

Avgiften är baserad på antal anställda hos organisationen. Priset för arkivering baseras på den beräknade mängden data.

Vill du veta mer?

Kontakta Tomas Liljebergh för mer information.

Läs en beskrivning av tjänsten på engelska