Till innehållet

OCRE

Sunet erbjuder ”Infrastructure as a Service”-tjänster via ett ramavtal med GÉANT. Ramavtalet inkluderar Microsoft Azure, IBM, ORACLE, Google Compute Engine och Amazon Web Services (AWS) men även leverantörer av publika och privata molntjänster levererade i Sverige av Blue SafeSpring.

Ramavtalet kommer framgent även att användas för att leverera Sunet egna molntjänster – Sunet IAAS, Sunet Storage as a Service och Sunet Backup. Information om projektet finns på ocre-project.eu.

För närvarande pågår arbete med att etablera kontrakt som resultat av upphandlingen och vi återkommer kontinuerligt med mer information.

Avrop i enlighet med holländsk lag

Enskilda lärosäten avropar OCRE-upphandlingen i enlighet med holländsk lag, eftersom OCRE-upphandlingen är gjord enligt holländsk lag. I GÉANTs analys så medför EUs upphandlingsdirektiv att en Svensk organisation som omfattas av ett ramavtal ska avropa enligt den jurisdiktion där ramavtalet är upprättat, det vill säga holländsk lag i detta fall. Detta betyder specifikt att det isåfall är möjligt att genomföra ett förenklat avrop med stöd i funktionella krav. Specifikt bör det vara möjligt att genomföra ett avrop av Azure genom att hänvisa till befintliga investeringar i form av utbildning av personal i form av funktionella krav.

Länk till avropsmall.

Vad kostar det?

För att finansiera Sunets arbete med projektet utgår en avgift på 5% av värdet av varje köp.

Vill du veta mer?

Har ni frågor, kontakta Leif Johansson och/eller Anders Nilsson via cloud-contact@sunet.se